Γένοβα, Ιούλης 2001 «Αφέντες του τίποτα, υπηρέτες κανενός»