Εθνοοικοτοπικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αποτελεί συναγωγή κειμένων που έχουν γραφτεί για το ευρύ κοινό, αλλά εδράζονται στις πιο πρόσφατες θεωρητικές εξελίξεις στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών και ιδιαίτερα της Λαογραφίας, της Ανθρωπολογίας και της Πολιτισμικής Οικολογίας.

Η σχέση επιστήμης και πολιτικής, οι κοινωνικές σχέσεις παραγωγής της γνώσης, ο ρόλος του επιστήμονα στην κοινωνία,
οι πολλαπλές και αμφισβητούμενες ταυτότητες, η έννοια του έθνους και των συναφών προς αυτήν όρων, οι βαλκανικές πραγματικότητες και ο «βαλκανισμός», η Ευρωπαϊκή κληρονομιά και ο αντίστοιχος «τρόπος ζωής», η σχέση του πολιτισμού με τη φύση, της κοινωνίας με το περιβάλλον, η πατριδογνωσία, η έννοια της τοπικότητας και το πολιτισμικό τοπίο είναι κάποια από τα θέματα που θίγονται μέσα από μια πυκνή αλλά απόλυτα σαφή και κατανοητή γραφή.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
NIT01001
ΣΕΛΙΔΕΣ
240