Επιθυμητό Αγαπημένο βιβλίο Aγαπημένος Συγγραφέας 0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα 

1. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου

2. ΟΙ μεγάλοι οικονομολόγοι

3. Η πορεία των πραγμάτω

4. Η οικονομική επιστήμη

5. Προσφορά και ζήτηση

6. Εξι εργαλεία που πρέπει να γνωρίζεται πως να τα χειρίζεστε

7. ΑΕΠ - Η παραγωγή του έθνους

8. Πως πραγματοποιείτε η ανάπτυξη

9. Πως δημιουργείται η Παραγωγή

10. Αποταμίευση και επένδυση

11. Καταναλωτική ζήτηση

12. Ζήτηση επενδύσεων

13. Η οικονομιλή του δημόσιου τομέα

14. Ο προσδιορισμός του ΑΕΠ

15. Χρήμα 305

16. ο έλεγχος της προσφοράς

17. Χρήμα και μακροσύστημα

18. Η ανάπτυξη και τα προβήματα της

19. Η πρόσκληση της συνολικής κρίσης

20. Πληθωρισμός

21. Ανεργία 

22. Διεθνείς Συναλλαγές

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
HEI01002