Επιχείρισης "ΠΥΡΣΟΣ" - Αι μαχαι Γραμμου - Βίτσι 1949 και η συντριβή του ξενοκίνητου "Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας" - Τόμος Α