ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Από γράμμα του κ. Απόστολου Αθανασάκη. «Ό,τι γράφεις είναι δεμένο καλά. Ελέγχεις και ορίζεις εσύ το υλικό και τον τρόπο ερμηνείας. Τα επιχειρήματά σου έχουν στοχαστικό βάθος και τρομερή ευθύτητα. Πάνω απ| όλα έχουν τη σφραγίδα του επαγγελματικού ήθους. Αυτά που γράφεις για τα μοιρολόγια και για την σχέση αρχαίας, δημοτικής και αρχαίας λόγιας παράδοσης, νέας δημοτικής και νέας λόγιας δεν είναι απλώς αξιόλογα - είναι καθοριστικά, γιατί τα ξέρεις τα μοιρολόγια και τις μοιρολογίστρες. Επίσης δεν πελαγώνεις στα όσα έχουν ή δεν έχουν πει ορισμένοι Έλληνες και ξένοι ειδικοί. Το θέμα είναι συγκινητικό. Ο τρόπος που το χειρίζεσαι, δηλαδή η αγάπη που υπάρχει, δεν διδάσκει απλώς, συγκινεί».

Ι. ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Β. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ
ΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ
Α. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Β. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Γ. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ
Δ. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΔΡΑΜΑ
Ε. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΣΤ. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΟΚΟΥ
Ζ. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Η. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ
Θ. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Ι. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΙΑ. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ
ΙΒ. ΚΑΛΑΜΠΡΙΑ ΓΚΡΕΚΑ
Σημειώσεις - παρατηρήσεις - σχόλια - ερμηνεία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αντί προλόγου
Μοιρολόγια
Σημειώσεις παρατηρήσεις

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΤ01001