Εκδήλωση γα τον αγώνα και την επανάσταση. 7 και 8 Ιουνίου 2012 - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Συνέλευση για την υπόθεση του επαναστατικού αγώνα