Εισηγήσεις των ανοικτών συνελεύσεων των μητροπολιτικών συμβουλίων με την υποστήριξη της federaction Χειμώνας 2006 - Καλοκαίρι 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- βαλκάνιοι προλετάριοι
ο φόβος των επιδημιών φυλάει τις διαταγές

- εργάτες του αρνητικού
Εμπορία γυναικών στην εποχή του σύγχρονου ελληνικού κανιβαλισμού

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00132