Εισηγήσεις των ανοικτών συνελεύσεων των μητροπολιτικών συμβουλίων Χειμώνας 2002 - Καλοκαίρι 2003

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χάνονας το έδαφος: Το αίτημα για ασφάλεια στα κάτεργα των μητροπόλεων

Αθήνα: Μητρόπολη του νοτιοβαλκανικού τύπου

Ειδικευμένος ή ανειδίκευτος: μορφές του συλλογικού εργάτη σήμερα

σώματα την εποχή της βιοπληροφορίκης: πληροφοριοποίηση της κοινωνίας
βιοτεχνολογία της ανθρώπινης αναπαραγωγής.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00128