Είμαι καλά, το αυτό επιθυμώ και για εσάς~ Αγροτικός καπιταλισμός - Αποικιοκρατία - Σκλαβεμπόριο Η αγία τριάδα του πρώιμου καπιταλισμού Ένα σύντομο χρονικό για την Τζαμάικα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<< ... στο εσωτερικό των ευρωπαικών κρατών / αυτοκρατοριών η διαδικασία της πρωταρχικής συσσώρευσης είχε ως αφετηρία την ολοένα και μεγλύτερη - αρχικά οικονομική και έπειτα πολιτική - κυριαρχία των εμπόρων / αστών και τον μετασχηματισμό της αγροτικής παραγωγής προς έναν αγροτικό καπιταλισμό για της επιταγές της νεοσχηματισμένης αγοράς. Ο αγροτικός καπιταλισμός στηρίχθηκς στους νόμους για τις περιφράξεις, μετασχηματίζοντας όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής ζωής των ευρωπαικών πληθυσμών. Επιπλέον, η εμποροκρατία δημιούργησε την πρώτη παγκόσμια αγορά, την παραγωγή αγαθών με γνώμονα ~τις ανάγκες της αγοράς~ και όχι την αυτάρκεια, που ίσχυε στην εποχή της φεουδαρχίας. [...] Η ιστορία της Τζαμάικας αποτελεί μια ανάγλυφη εξιστόρηση της παραπάνω βαρβαρότητας ...>>

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
MOR02001