Δοξασμένη Έξοδος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γυρισμός στην πατρίδα
Παλιότεροι θρίαμβοι
Ελεύθεροι πολιορκημένοι
Ο φράχτης
Πολεμοδαρμένη πολιτεία
Όχι... δεν προσκυνάμε
Στερνές νικηφόρες αναλαμπές
Με χαμένες ελπίδες
Ψυχορράγημα του Μεσολογγίου
Πολυδοξασμένη έξοδος
Σήμερον κρεμάται

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
LAP02001
ΣΕΛΙΔΕΣ
216