ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Σημειώσεις από τα Βαλκάνια
ΕΙΔΟΣ:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
ΤΥΠΟΣ: ΒΙΒΛΙΟ
Bloody Visegrad on the Drina
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
ΤΥΠΟΣ: VIDEO
Rape during war
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
ΤΥΠΟΣ: VIDEO
VISEGRAD
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
ΤΥΠΟΣ: VIDEO
The Prijedor fields of death
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
ΤΥΠΟΣ: VIDEO