Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

1945 Υπό διωγμό
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
ΤΥΠΟΣ: ΒΙΒΛΙΟ