Ασκήσεις και λυσεις Πολιτικής οικονομίας Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παρουσίαση

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται ερωτήσεις και ασκήσεις που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της κατανόησης της βασικής ύλης της Οικονομικής Επιστήμης και την ανάπτυξη της δυνατότητας εφαρμογής της σε πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων και άλλων οικονομικών μονάδων ή ολόκληρης της οικονομίας και των επιμέρους τομέων της.
Στο σημερινό επίπεδο ανάπτυξής της η Οικονομική έχει γίνει ιδιαίτερα τεχνική επιστήμη. Η εξέλιξη αυτή έχει αυξήσει τη δυνατότητα αξιοποίησής της για την ερμηνεία οικονομικών φαινομένων ή την επίλυση θεμάτων της οικονομικής ζωής και έχει καταστήσει αναγκαία την επέκταση της ύλης των σχετικών μαθημάτων με τη συμπερίληψη ασκήσεων και εφαρμογών της θεωρίας. Αυτό έχει συντελέσει στη σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για την οικονομική επιστήμη. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)
Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Α|
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΜΕΡΟΣ Β|
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΜΕΡΟΣ Γ|
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α|: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΜΕΡΟΣ Β|: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00178