στο κατώφλι του 21ου αιώνα (χρονογραφήματα)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"Διαβάζοντας αυτό το μικρό βιβλίο του π. Ιωάννη Αλεξίου, έτσι σαν αστραπή πέρασε απ' τη φαντασία μου η δουλειά... η υπεύθυνη δουλειά που κάνει αυτός ο απλός Λευίτης του Θεού εδώ και τόσα χρόνια.

Άγρυπνος κοντά στου Νέους, είτε στην κατασκήνωση..., είτε στην πολυθόρυβη Πολιτεία, είτε στα τάγματα στρατευμένων... Με το γραφτό λόγο, μετην τηλεόραση, με το ραδιόφωνο... Πάντα όμωςμε το ευλογημένο πετραχήλι, φλάμπουρο για μια πνευματική πορεία προς τον ουρανό."

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ALE02001
ΣΕΛΙΔΕΣ
92