ΠΟΛΕΜΟΣ

Από το Μεγάλο Πόλεμο στη Μεγάλη Ύφεση
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
ΤΥΠΟΣ: ΒΙΒΛΙΟ
War Childhood
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
ΤΥΠΟΣ: ΒΙΒΛΙΟ
Bosnian death camps
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
ΤΥΠΟΣ: VIDEO
Bloody Visegrad on the Drina
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
ΤΥΠΟΣ: VIDEO
Rape during war
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
ΤΥΠΟΣ: VIDEO
Dubrovnik
ΕΙΔΟΣ:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:
ΤΥΠΟΣ: VIDEO