Οι μεγάλες φιλοσοφίες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"Οι μεγάλες φιλοσοφίες, όσο κι αν μπορή να φαίνονται σαν κάτι μακρινό, βρίσκονται πάντα πολύ κοντά στη φύση μας· ανταποκρίνονται σε μιαν ακατανίκητη επιθυμία. Απ' τα παιδικά μας χρόνια, αισθανόμεθα την ανάγκη να εξηγήσουμε το σύμπαν: να πλάσουμε μιαν εικόνα του κόσμου, να κατανοήσουμε τη διάταξη που έχουν όλα μέσα μας και γύρω μας, τέτοια στάθηκεν η ιστορία, τέτοια το σπέρμα κι η αρχή κάθε φιλοσοφικού συστήματος".

ΕΙΔΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ZAC01001
ΣΕΛΙΔΕΣ
110