Καημένε Αθανασόπουλε; Ανταποκρίσεις του Μ.ΓΟργού από τη δίκη του εγκλήματος του Χαροκόπου