Η εικονική αυτοκρατορία - Η αποικιοποίηση του φαντασιακού και ο κοινωνικό έλεγχος