Για ένα εκδοτικό αρχείο Τυπογραφίας, γραφιστικής, γραφικών τεχνών και διαφήμισης: πηγές από βιβλία, περιοδικά, άρθρα και βίντεο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Δημήτρης Θ. Αρβανίτης Γιώργος Κατσαμάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.1 Θεματικές βιβλιογραφίες.
1.2 Περιοδικά οπτικής επικοινωνίας.
1.3 Βιβλιογραφίες για τη διαφήμιση.
1.4 Ενθετες βιβλιογραφίες.
1.5 Βιβλιοθήκες.
1.6 Μια ειδική περίπτωση.
1.7 Συμπεράσματα.

2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
2.1 Ταξινομικό σύστημα Dewey.
2.2 A priori και a posteriori αρχεία.
2.3 Οι τάξεις του Αρχείου.
2.4 Βιβλία.
2.5 Περιοδικά.
2.6 Αρθρα.
2.7 Βίντεο.
2.8 Στατιστικά στοιχεία.

3 ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ
3.1 Καταλογογράφηση βιβλίων.
3.2 Καταλογογράφηση περιοδικών.
3.3 Καταλογογράφηση άρθρων.
3.4 Καταλογογράφηση βίντεο.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
TIT-LEG01001
ΣΕΛΙΔΕΣ
56