Αντισανγκουινέτι Περί τρομοκρατίας και μυθολογίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"... Αν είναι υπερβολή να ισχυρίζεται κανείς πως σκέπτεται για λογαριασμό του προλεταριάτου, εξίσου καταχρηστικό είναι να ισχυρίζεται πως διεξάγει ένοπλη πάλη εξ ονόματός του. . . Ο συγγραφέας της "Διαμαρτυρίας" μέμφεται τους Ντεμπόρ και Σανγκουινέτι επειδή έβλαψαν όλα τα κινήματα "ένοπλου αγώνα", αφήνοντας υπονοούμενα για πιθανές διασυνδέσεις και χειραγωγήσεις. Εμείς, αντίθετα, μεμφόμαστε τους Ντεμπόρ και Σανγκουινέτι επειδή δεν τα έβλαψαν τόσο πολύ όσο μπορούσαν και αυτό γιατί παρασύρθηκαν σε λανθασμένες κρίσεις. Όπως μας δίδαξε η Κ.Δ., πρέπει να υπονομεύουμε τους στρατευμένους, αλλά για έναν ουσιώδη λόγο, επειδή είναι στρατευμένοι, και όχι για συγκυριακούς λόγους, επειδή, δηλαδή, μπορούν πραγματικά να χειραγωγηθούν και να παίξουν το παιχνίδι του κράτους..."

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00446
ΣΕΛΙΔΕΣ
144