«Η ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΒΑΚΟΥΝΙΝΟΥ ΠΑΛΗ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αντί προλόγου
Εισαγωγή
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
"Το μέγα χάσμα" - Ο Μαρξ, ο Μπακούνιν και το σχίσμα στην Πρώτη Διεθνή
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
"Ο κοινωνισμός ως το έπακρον του δεσποτισμού" - Προυδών ή Τοκβίλος;
Πλάτων Δρακούλης - Μεταξύ "αυτόνομου κοινωνισμού" και "μακρών μελετών του Μαρξ"
Σταύρος Καλλέργης - Για την "ένωσιν των αποχρώσεων εις μίαν και μόνην"
Οι αναρχικοί - Οι πρώτες διατυπώσεις περί του "μεγάλου χάσματος"
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Εισαγωγή
Γ. Σκληρός - "Το κοινωνικόν μας ζήτημα" σε βάσεις "αντικειμενικάς"
Κ. Χατζόπουλος - Από την ουτοπία στο "σωστό και πραχτικό δρόμο"
Ν. Γιαννιός - Ο "καθαρός σοσιαλισμός" ενάντια στα "θελκτικά τραγούδια της αναρχικής τρομπέτας"
Εργατικό Κέντρο Βόλου - "Φαίνεται ότι θα επήρχετο αργότερον ή ρήξις"
"Ημείς και εκείνοι" στο ΣΕΚΕ και τη ΓΣΕΕ
Επίλογος
Βιβλιογραφία

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
GAL03001
ΣΕΛΙΔΕΣ
224