Η ΕΦΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ - ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΠΑΛΗ ΣΤΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ευχαριστίες
Εισαγωγή
1. Ξεπερνώντας τη δεκαετία του '5Ο
2. Τα Quaderni Rossi και η Εργατική Έρευνα
3. Classe Operaia
4. Νέα Υποκείμενα
5. Ο Μακρόσυρτος Μάης
6. Potere Operaio
7. Ο Τόνι Νέγκρι και ο Operaio Sociale (κοινωνικός εργάτης)
8. Η Ιστοριογραφία του Εργάτη-Μάζα
9. Η Κατάρρευση του Εργατισμού
10. Επίλογος
Βιβλιογραφία
Γλωσσάρι
Επίμετρο της ελληνικής έκδοσης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
WRI 01001
ΣΕΛΙΔΕΣ
304