ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παρουσίαση
Ο τίτλος του βιβλίου Το Άλλο Σχολείο έχει διπλή σημασία. Αναφέρεται καταρχήν στις μέσες τεχνικές επαγγελματικές σχολές οι οποίες αποτελούν ακόμη και για όσους ασχολούνται με τα ζητήματα της εκπαίδευσης (πανεπιστημιακοί, συνδικαλιστές, δημοσιογράφοι κτλ) μια terra incognita. Κι όμως σε αυτά τα σχολεία φοιτά περίπου ο μισός μαθητικός πληθυσμός που τελειώνει το γυμνάσιο. Eτσι, το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου αποτελούν κάτι σαν ~οδηγό επιβίωσης~ στο τεχνικό σχολείο με προτάσεις και υποδείξεις για μια διαφορετική σχέση με το πιο παρεξηγημένο κομμάτι της ελληνικής νεολαίας. Για τη συγγραφή τους αξιοποιήθηκαν τα κείμενα των ίδιων των μαθητών-τριών που κάθε χρόνο στο τέλος της χρονιάς έκαναν μια ελεύθερη αξιολόγηση του μαθήματός μου. Εννοείται ότι από τα εκατοντάδες τέτοια κείμενα που έχω στο αρχείο μου, έχω επιλέξει αυτά που, κατά τη γνώμη μου, είναι τα πιο ουσιαστικά. Κατά τα άλλα, στα κείμενα αυτά έχω διορθώσει μόνο την ορθογραφία και τη στίξη. Ομως το παρόν βιβλίο αποτελεί κι ένα δοκίμιο πάνω στο Aλλο Σχολείο, δηλαδή στο σχολείο που θα ήταν προϊόν μιας διαφορετικής αντίληψης για την παιδεία, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Πρόκειται επομένως για μια ~πρόταση για~ ένα αλλο Σχολείο. Ενα σχολείο που όλοι λίγο πολύ ονειρευτήκαμε και για το οποίο αξίζει να αγωνιστούμε. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)
Περιεχόμενα
Πρόλογος
Εισαγωγή
Πρώτο Κεφάλαιο: Η εμπειρία της διδακτικής πράξης
1.1. Η σχολική πειθαρχία
1.2. Οι μαθητές δεν διαβάζουν
1.3. Αδυναμία συγκέντρωσης
1.4. Εργαζόμενοι μαθητές
1.5. Μεγάλοι μαθητές
1.6. Οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον
1.7. Φτωχό πολιτισμικό επίπεδο
1.8. Πολλές απουσίες
1.9. Αδιαφορία
1.10. Χρήση ουσιών
1. 11. Φαινόμενα συμμοριτισμού
1.12. Καταλήψεις χαοτικές
Δεύτερο Κεφάλαιο: Σχέσεις μεταξύ προσώπων
2.1. Χρειάζονται τη βοήθειά μας
2.2. ~ ενα γέλιο θα σας θάψει ~
2.3. Το άνοιγμα του σχολείου
Τρίτο Κεφάλαιο: Πρόταση για μια παιδεία χωρίς αποκλεισμούς
3.1. ~Και με την τεχνική εκπαίδευση τι θα γίνει;~
3.2. Οι θέσεις της ΟΛΜΕ
3.3. Η αριστερά και το σχολείο
3.4. Απόπειρες για ένα ~άλλο σχολείο~
3.5. Μια εναλλακτική πρόταση στην Ελλάδα
Βιβλιογραφία
Βιογραφικό σημείωμα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
XAT01001