Το αλφαβητάρι της Ελευθεριακής Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"Οι ελευθεριακές θεωρίες για την εκπαίδευση πηγάζουν από την πεποίθηση πως κάθε πετυχημένη ριζοσπαστική αλλαγή στην κοινωνία εξαρτάται ως ένα βαθμό από τις αλλαγές στη χαρακτηροδομή και τη συμπεριφορά των ανθρώπων: δεν μπορεί να γεννηθεί μια νέα κοινωνία αν δεν γεννηθεί ένας νέος άνθρωπος, που να μπορεί να λειτουργήσει μέσα σ’ αυτήν. Η ριζοσπαστική παιδαγωγική ασχολείται με νέες μορφές κοινωνικοποίησης, που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μη εξουσιαστικών και επαναστατικών χαρακτηροδομών. Έτσι, η ριζοσπαστική παιδαγωγική περιλαμβάνει όχι μόνο τους παραδοσιακούς τρόπους μάθησης μέσα στο σχολείο, αλλά επίσης μεθόδους ανατροφής των παιδιών και την οργάνωση της οικογένειας. (. . .) "

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SPR01001
ΣΕΛΙΔΕΣ
152