3η Συνδιάσκεψη - Νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση για την αντικαπιταλιστική δράση και Συσπείρωση της Νεολαίας θεσεις του Κ.Σ. Η καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση και ο πόλεμος Το κίνημα και οι αγώνες στη νέα εποχή Το αριστερό Αντικαπιταλιστικό Μέτωπο